Ile i za co płacimy prowadząc firmę
Publikacja:
2013-02-1

Kategoria:
A, B, C biznesu

Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta, choć dla osób stawiających pierwsze kroki we własnym biznesie nie do końca oczywista.

VAT

Podatek od towarów i usług, a w zasadzie podatek od wartości dodanej (ang. Value Added Tax) potocznie zwany VAT-em, to największe obciążenie przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość usług i znaczna liczba towarów na rynku “owatowana” jest na poziomie 23 %. Niektóre usługi i towary są zwolnione z VAT-u lub objęte stawkami 0, 5 lub 8 %.

Jedyną zaletą VAT-u jest jego bezpośrednia zależność od wyniku finansowego firmy. Jeśli „owatowane" przychody nie pokrywają wszystkich „owatowanych" kosztów, nie płacimy VAT-u.

ZUS

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to nieuchronna konsekwencja prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie od wyniku finansowego.

Formalnie, poszczególne składki na ZUS stanowią określony procent zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy ubezpieczenia. Wysokość minimalnej podstawy ubezpieczenia ogłaszana jest przez ZUS. Realnie, zdecydowana większość przedsiębiorców opłaca składki na ZUS od minimalnej podstawy.

W roku 2013 podstawa składek nie może być niższa niż 2227,80 złotych, więc każdy przedsiębiorca, z wyjątkiem nowozarejestrowanych firm objętych 70-procentową ulgą, musi co miesiąc odprowadzić:

  •  710,67 zł na ubezpieczenie społeczne,
  • 261,73 zł na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 54,58 zł na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT

Jeśli mamy już opłacony podatek VAT i odprowadzone składki do ZUS, od pozostałej kwoty musimy zapłacić podatek dochodowy (ang. Personal Income Tax).

Jeśli rozliczamy się według skali podatkowej, od początku roku płacimy zaliczki w wymiarze 18 %. Od miesiąca, w którym przekroczymy próg podatkowy, do końca roku opłacamy zaliczki w wysokości 32 %.

Jeśli wybieramy podatek liniowy, przez cały rok, niezależnie od stopnia opłacalności naszego biznesu, opłacamy zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 %.

Z oczywistych względów, zdecydowana większość przedsiębiorców wybiera “liniówkę”.

Facebook


PARTNERZY
Katalog Gwiazdor KatalOK
Facebook