Adres rejestrowy i nie tylko

Mając na celu zapewnienie Klientom możliwości załatwienia wszystkich spraw formalnych firmy w jednym miejscu, zapraszamy do wykorzystania adresu naszego biura jako adresu rejestrowego i korespondencyjnego.

Dzięki rejestracji działalności gospodarczej lub spółki pod naszym adresem, Klient uzyskuje liczne korzyści, w tym min.:

  • ograniczenie kosztów związanych z wynajmem biura,
  • uproszczenie obiegu dokumentów (korespondencja trafia od razu do księgowości),
  • eliminacja ryzyka niedotrzymania terminów w sprawach formalnych (korespondencja z urzędami, sądem, dłużnikami, wierzycielami),
  • zapewnienie poufności informacji (dokumenty formalne nie trafiają w ręce szeregpwych pracowników).

W zakres usługi adresu wirtualnego wchodzą:

  • udostępnienie adresu do rejestracji przedsiębiorstwa,
  • odbieranie korespondencji (bez otwierania),
  • informowanie Klienta o oczekującej korespondencji,
  • przesyłanie odebranej korespondencji pod wskazany adres (dodatkowo płatne).

Koszt korzystania z adresu wirtualnego z obsługą korespondencji to 150 PLN netto miesięcznie.

Dla Klientów korzystających z innych usług Kancelarii specjalna cena adresu wirtualnego – 100 PLN netto miesięcznie.

Facebook


PARTNERZY
Katalog Gwiazdor KatalOK
Facebook