Gotowe spółki z o.o.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom z rynku oferujemy sprzedaż udziałów nowozarejestrowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Mając na uwadze różnorodność potrzeb naszych Klientów, oferujemy spółki z pakietem usług dodatkowych.

Scroll down to see English version

Każda spółka posiada:

 • wpis do KRS,
 • nadany numer NIP,
 • nadany numer REGON,
 • opłacone zgłoszenie do VAT i VAT-UE (status czynnego podatnika VAT i VAT-UE),
 • złożone i opłacone PCC od umowy spółki,
 • kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, w całości wniesiony,
 • założone i prowadzone księgi handlowe,
 • szeroki zakres działalności (kilkadziesiąt działów PKD),
 • adres w Warszawie.

Dostępne pakiety:

 • 1 599 PLN z umową na obsługę księgową* i adres wirtualny**,
 • 1 699 PLN z umową na obsługę księgową*,
 • 1 999 PLN z umową na adres wirtualny**,
 • 2 699 PLN bez stałych zobowiązań.

* wymaga podpisania umowy na stałą obsługę księgową oraz wniesienia opłaty za 2 miesiące obsługi księgowej w dniu zakupu spółki w wysokości 700 PLN netto/m-c; cena obejmuje pakiet do 30 dokumentów/m‑c; powyżej 30. dokumentów/m‑c naliczana opłata dodatkowa według cennika.

** wymaga podpisania umowy na adres wirtualny dla spółki oraz wniesienia opłaty za 7 miesięcy w dniu zakupu spółki w wysokości 100 PLN netto/m-c; usługa skanowania korespondencji przychodzącej dodatkowo płatna: 35 PLN netto/m-c.

Do ceny każdego pakietu doliczyć należy kwotę 1 342 PLN***, obejmującą opłaty notarialne, przygotowanie formularzy zgłoszenia zmian do KRS, GUS, ZUS i US.

 *** opłata dotyczy podstawowego przypadku odsprzedaży udziałów na rzecz 1. wspólnika, bez wprowadzania zmian w umowie spółki; w pozostałych przypadkach opłata może być wyższa.

Kup spółkę i uruchom nowy biznes tego samego dnia!

 

Each company has:

 • entry in the National Court Register (KRS),
 • tax-identification number (NIP),
 • statistical office number (REGON),
 • active status of VAT and VAT-EU taxpayer,
 • tax on civil law transactions (PCC) made ​​and paid for by the articles of association,
 • share capital of PLN 5,000.00 in total made​​,
 • established and maintained trade books,
 • a wide range of activities (tens of „PKD" groups),
 • address in Warsaw, Poland.

Available packages:

 • 1 599 PLN with contract for accounting services* and virtual address**,
 • 1 699 PLN with contract for accounting services*,
 • 1 999 PLN with contract virtual address**,
 • 2 699 PLN with no additional services.

*  requires contract for accounting services and payment for 2 months in advance (700 PLN net per month); price includes up to 30 documents per month; documents over 30 per month charged according to price list.

** requires contract for virtual address and payment for 7 months in advance (100 PLN net per month); incoming correspondence scanning extra paid by 35 PLN net per month.

Each package requires additional payment of 1 342 PLN***, including notary and preparation of forms for National Court Register (KRS), Statistical Office (GUS), Social Security (ZUS) and Tax Office (US).

 *** applies to standard sale of shares for single shareholder, with no change of article of association; in any other case additional payment may be higher.

Buy readymade company and start your new business the same day!PARTNERZY
Katalog Gwiazdor KatalOK