Gotowa spółka z o.o.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom z rynku oferujemy sprzedaż udziałów nowozarejestrowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Scroll down to see English version

Każda spółka posiada:

 • wpis do KRS,
 • nadany numer NIP,
 • nadany numer REGON,
 • opłacone zgłoszenie do VAT i VAT-UE (status czynnego podatnika VAT i VAT-UE),
 • złożone i opłacone PCC od umowy spółki,
 • kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, w całości wniesiony,
 • założone i prowadzone księgi handlowe,
 • szeroki zakres działalności (kilkadziesiąt działów PKD),
 • adres w Warszawie.

Kup spółkę i uruchom nowy biznes tego samego dnia!

 

Each company has:

 • entry in the National Court Register (KRS),
 • tax-identification number (NIP),
 • statistical office number (REGON),
 • active status of VAT and VAT-EU taxpayer,
 • tax on civil law transactions (PCC) made ​​and paid for by the articles of association,
 • share capital of PLN 5,000.00 in total made​​,
 • established and maintained trade books,
 • a wide range of activities (tens of „PKD" groups),
 • address in Warsaw, Poland.

 • pay and start your new business the same day!
Facebook


PARTNERZY
Katalog Gwiazdor KatalOK
Facebook