Obsługa kadrowo – płacowa

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych to naturalne i nieuniknione następstwo zatrudnienia pracowników.

W ramach obsługi kadrowo – płacowej zapewniamy:

  • wyliczanie wynagrodzeń za pracę,
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • obliczanie składek ZUS i przekazywanie deklaracji do odpowiedniego inspektoratu,
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT-11),
  • rejestracja w ZUS Pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne),
  • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych przez Klienta, którzy do dnia 10 stycznia roku następnego złożą Klientowi wymagane prawem oświadczenie,
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym: prowadzenie akt osobowych, ewidencjonowanie danych kadrowych w programie kadrowo-płacowym na podstawie przekazywanych przez Klienta dokumentów,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych.

Koszt obsługi kadrowo – płacowej pracowników – 50 PLN netto miesięcznie za osobę.

Obsługa ZUS przedsiębiorcy / wspólnika – 20 PLN netto miesięcznie za osobę.

Facebook


PARTNERZY
Katalog Gwiazdor KatalOK
Facebook