Księgi handlowe

Domeną naszej działalności jest obsługa podmiotów prowadzących księgi handlowe, czyli tzw. „pełną księgowość", w szczególności – spółek kapitałowych.

Obsługa księgowa podmiotów prowadzących księgi handlowe, obejmuje:

  • wykonywanie księgowań dokumentów i operacji gospodarczych,
  • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie rejestrów VAT i obliczanie podatku VAT,
  • sporządzanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych (podatku dochodowego i podatku od towarów i usług),
  • przygotowanie dla Klienta odpowiednich przelewów (PIT, VAT),
  • sporządzenia sprawozdania finansowego za okres wynikający z umowy najpóźniej do końca marca roku następnego po roku bilansowym,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie rejestru kasowego – bankowego, sporządzanie raportów kasowo – bankowych na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych bez dostępu do gotówki czy środków finansowych na rachunkach bankowych.

Minimalny koszt obsługi księgowej podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ksiąg handlowych, (generującego do 10 dokumentów miesięcznie) to 350 PLN netto.

Facebook


PARTNERZY
Katalog Gwiazdor KatalOK
Facebook