Książki przychodów i rozchodów

Większość przedsiębiorstw prowadzi uproszczoną księgowość, w postaci podatkowej książki przychodów i rozchodów, zwanej potocznie KPiR-em.

Obsługa księgowa podmiotów prowadzących KPiR, obejmuje:

  • wykonywanie księgowań dokumentów i operacji gospodarczych,
  • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie rejestrów VAT i obliczanie podatku VAT,
  • sporządzanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych (podatku dochodowego i podatku od towarów i usług),
  • przygotowanie dla Klienta odpowiednich przelewów (PIT, VAT),
  • sporządzenia rozliczenia rocznego za okres wynikający z umowy najpóźniej do końca kwietnia roku następnego po zakończeniu roku obrotowego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Minimalny koszt obsługi księgowej podmiotu prowadzącego uproszczoną księgowość, generującego do 30. dokumentów miesięcznie, to 250 PLN netto.

Facebook


PARTNERZY
Katalog Gwiazdor KatalOK
Facebook